Symposiet blev mycket lärorikt

symposium publik

Symposiet den 12 december blev välbesökt med en blandning av deltagare från näringsliv, akademi och andra organisationer. Under förmiddagen fick vi presentationer av Jocelyn Bailey, Anders Ekholm, Guy Julier, Lara Penin och Marco Steinberg.

Och under eftermiddagen var deltagarna mycket aktiva med att diskutera möjligheter och förväntningar på designutbildningar. Efter att ha jobbat i fyra grupper presenterades arbetena för alla. Sammantaget blev det väldigt många och viktiga aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i designutbildningar.

Vi tackar alla engagerade deltagare för värdefulla insikter.

Undersökande workshops

Konstfack har beviljats medel av KK-stiftelsen för att skapa förslag till en ny masterinriktning med arbetsnamnet Design bortom service och produkt- utbildning för nya perspektiv på designyrken.
Under våren håller vi tre workshops med syfte att bättre förstå behov, önskemål och andra tankegångar i relation till en framtida utbildning från olika intressenter. Vi träffar representanter med olika tillhörighet: 1) designkåren (genomförd i mars), 2) privat sektor/näringsliv och 3) offentlig sektor för att under hösten hålla ett antal seminarier utifrån teman som dyker upp i vårens arbete.

Inbjudan riktar sig till personer och kompetenser som är viktiga för att skapa både ett djup och en bredd.

Workshop 2 samlar kompetens från privat sektor/näringsliv 12 april, kl 13.00-16.00 lokal Wickmans, Konstfack, Telefonplan

Workshop 3 samlar kompetens från offentlig sektor 14 april, kl 13.00-16.00, lokal Wickmans, Konstfack, Telefonplan

Syftet med respektive workshop är att:
1. Utifrån huvudpunkter i projektet ta del av din erfarenhet och de utmaningar och behov som du i första hand ser.
2. Presentera hur vi tänker kring projektets upplägg och tidiga tankar kring innehåll och utmaningar

Din erfarenhet är viktig, och du får gärna bjuda med en kollega eller två som kan bidra.

Under hösten genomförs temaseminarier utifrån identifierade ämnen i workshopparna där intressenter från olika branscher i sin tur möts. Kontakta Katarina Wetter-Edman om du har frågor: katarina.wetteredman@konstfack.se

Deltagandet är kostnadsfritt, inkluderar kaffe och anmäls senast 10 april till: beyond@konstfack.se