Slutrapporten är publicerad :-)

Projektet är avslutat och slutrapporten finns tillgänglig här.
Vi tackar alla fantastiska och engagerade personer som deltagit i arbetet, KK-stiftelsen for finansiering och Konstfack för stöd!

The project is finished and the final report is available here.
We thank all fantastic and engaged people that have participated in the project, KK-stiftelsen for funding and Konstfack för support!

Take care