Symposiet blev mycket lärorikt

symposium publik

Symposiet den 12 december blev välbesökt med en blandning av deltagare från näringsliv, akademi och andra organisationer. Under förmiddagen fick vi presentationer av Jocelyn Bailey, Anders Ekholm, Guy Julier, Lara Penin och Marco Steinberg.

Och under eftermiddagen var deltagarna mycket aktiva med att diskutera möjligheter och förväntningar på designutbildningar. Efter att ha jobbat i fyra grupper presenterades arbetena för alla. Sammantaget blev det väldigt många och viktiga aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i designutbildningar.

Vi tackar alla engagerade deltagare för värdefulla insikter.

Symposium

12 december 2016 9.30-16.00 bjuder vi in till ett kritiskt konstruktivt samtal om utvecklingen av Konstfacks designutbildning och framtida designers.

Under de senaste årtiondena har design förutom att designa ting även utvecklat sociala processer, offentliga tjänster och olika format för samverkan. Design som kunskapsområde utvecklas kontinuerligt och behovet av att förstå design i ett ännu större perspektiv förefaller nödvändigt.

Inom projektet Design, bortom tjänst och produkt – utbildning för nya perspektiv på designyrken utforskas Konstfacks förutsättningar och möjligheter att utveckla designutbildningar som är angelägna. Utgångspunkten är en designutbildning på konstnärlig grund, där hållbarhet, utforskande och kritiska perspektiv är centrala.

Ta chansen att bli inspirerad och delta i detta symposium, där du med din erfarenhet kan bidra till ett kritiskt kollegialt samtal om vart designutbildningen borde vara på väg. Det är viktigt för oss att vara i dialog med yrkesverksamma och framtida kollegor till våra studenter.

Eftermiddagens diskussion i grupper kommer att vara inspirerade av förmiddagens presentationer av följande personer med gedigen erfarenhet av relevanta nationella och internationella arbeten och projekt:

Jocelyn Bailey:  Prototyping policy: design in government decision-making.
Anders Ekholm:  How the world works, are there limits to design?
Guy Julier:  From disciplinary design to collective approaches for
co-producing social futures.
Lara Penin:  Experiences from Transdisciplinary design education at
Parsons, The New School.
Marco Steinberg:  Design in an age of uncertainty.

Om du är intresserad maila till  beyond [at] konstfack.se  senast 5:e december och anmäl ditt intresse, så återkommer vi.
Deltagarantalet är begränsat och symposiet är kostnadsfritt.

Presentationer och diskussioner

Under tidiga hösten hade vi diskussioner med flera personer bl.a. ur vårt Advisory Board.

Liz Sanders från Ohio State University och Maketools är välkänd för sin erfarenhet av och publikationer om co-design. (12-13 september)

John Thackara är erkänt en av de mest kunniga på det stora området design för hållbar utveckling. Förutom böcker publicerar han sig på Thackara.com (10-12 oktober)

Clive DilnotProfessor of Design Studies, på Parsons, New School i New York, är en av våra främsta när det gäller designhistoria, teori och framförallt designkritik. Hans arbete inkluderar även studier av etik. (17-18 oktober)