Studiebesök

Vi har gjort flera studieresor till ett urval av skolor och universitet för att få en djupare förståelse av vad som gör deras verksamhet och ansatser så framgångsrika.

I mars var vi i London och besökte Kingston, Royal College of Art (RCA)Goldsmiths och även Policy Lab.

I juni besökte vi Glasgow School of Arts och

i september besökte vi Aalto i Helsingfors.

Under oktober besökte vi New York och flera olika program både på Parsons, New School och på School of Visual Arts. Vi besökte även Veryday och Dobermans kontor.