Studiebesök

Vi har gjort flera studieresor till ett urval av skolor och universitet för att få en djupare förståelse av vad som gör deras verksamhet och ansatser så framgångsrika.

I mars var vi i London och besökte Kingston, Royal College of Art (RCA)Goldsmiths och även Policy Lab.

I juni besökte vi Glasgow School of Arts och

i september besökte vi Aalto i Helsingfors.

Under oktober besökte vi New York och flera olika program både på Parsons, New School och på School of Visual Arts. Vi besökte även Veryday och Dobermans kontor.

 

Presentationer och diskussioner

Under tidiga hösten hade vi diskussioner med flera personer bl.a. ur vårt Advisory Board.

Liz Sanders från Ohio State University och Maketools är välkänd för sin erfarenhet av och publikationer om co-design. (12-13 september)

John Thackara är erkänt en av de mest kunniga på det stora området design för hållbar utveckling. Förutom böcker publicerar han sig på Thackara.com (10-12 oktober)

Clive DilnotProfessor of Design Studies, på Parsons, New School i New York, är en av våra främsta när det gäller designhistoria, teori och framförallt designkritik. Hans arbete inkluderar även studier av etik. (17-18 oktober)