Symposiet blev mycket lärorikt

symposium publik

Symposiet den 12 december blev välbesökt med en blandning av deltagare från näringsliv, akademi och andra organisationer. Under förmiddagen fick vi presentationer av Jocelyn Bailey, Anders Ekholm, Guy Julier, Lara Penin och Marco Steinberg.

Och under eftermiddagen var deltagarna mycket aktiva med att diskutera möjligheter och förväntningar på designutbildningar. Efter att ha jobbat i fyra grupper presenterades arbetena för alla. Sammantaget blev det väldigt många och viktiga aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i designutbildningar.

Vi tackar alla engagerade deltagare för värdefulla insikter.